I paesi di u Pumonte

 

 

 

Ci h nove cumune in lu Pumonte. In pi di Marignana di i so paisoli Chidazzu Revinda, ci si trova :

 

1) Marignana i paisoli Chidazzu Revinda

2) Evisa

3) Cristinacce

4) Ota u paisolu Portu

5) a Sarreda

6) Partinellu u paisolu Vetricia

7) Osani i so paisoli Curzu Ghjirulata

8) a Piana u so paisolu Vistale

9) Carghjese

10) viste di parechji paesi