I capi, e punte i monti di u rughjone

Ci saranu qu sottu e futt d'uni pochi di i monti di u rughjone, c e carte da lucalizalli. A mai parte di e cime si p righjunghje senza scalada solu marchjendu. Da vede a rubrica "Spassiate".

 

1) u Capu u Monte

2) u Capu d'Ortu o Capu i Tr Signori

3) u Capu di u Vitullu

4) u Capu a Pulmunaccia

5) u Capu u Tarraghju

6) u Capu Suariccione

7) u Capu di Melu

8) u Capu a Rughja

9) u Capu l'Acella o Capu Sant'Anghjulu

10 ) i Tr Signori

11) u Capu a Ghjallichiccia

12) i Cascioni

13) u Capu d'Ota

14) u Capu a Cuccula

15) a Punta e Incricche

16) u Monte Sanincu a Punta u Castillacciu

17) a Cimatella

18) u Pinzolu

 

 


 

1) u Capu u Monte

 

manca u Capu u Monte (1110 m) in fondu u Capu d'Ortu (1294 m)

u Capu u Monte (1110 m) da u livante

u Capu u Monte da u suddu

u Capu u Monte l'arrizz di u sole, ch pare di sopr' Chidazzu

u Capu u Monte, da e Conche, l'annutt

u Capu u Monte da l'alture di Marignana

u Capu u Monte, facciata punente, da Portu

u Capu u Monte da Campi Sulcu

u Capu u Monte da a strada ch vene da Chidazzu

     

     

 

 

summariu

 

2) u Capu d'Ortu o Capu i Tr Signori

 

 

u golfu di Portu da l'avi. Versi a dritta, u Capu d'Ortu (1294 m) spunta fr i nuli

u Capu d'Ortu da sopr' a mina di farru

listessa vista, in pi mai

u Capu d'Ortu e Tr Signore da Portu

u Capu d'Ortu e Tr Signore da intorn' Ota

u Capu d'Ortu e Tr Signore da u Capu u Monte

u Capu d'Ortu una di e Signore da u circondu d'Ota

da u listessu locu, u Capu d'Ortu solu

dritta u Capu d'Ortu, manca u Capu di u Vitullu (1331 m), spiccati da a Foce d'Ortu, da u Capu di Verghju

sempre u Capu di u Vitullu manca u Capu d'Ortu, da a Bocca u Saltu

i listessi monti da sopr' a Bocca Verghju

 

 

 

 

summariu

 

3) u Capu di u Vitullu

 

u Capu di u Vitullu da a strada par a Piana

     

     

 

summariu

 

4) u Capu a Pulmunaccia

u Capu a Pulmunaccia (1163 m)

u Capu a Pulmunaccia da a Bocca e Fughjichje

   

   
       
       

 

summariu

 

5) u Capu u Tarraghju

 

u Capu u Tarraghju da a Sulana

una di e punte di u Capu u Tarraghju (1185 m), da sopr' a Bocca u Partusellu

u Capu u Tarraghju da sopr' a Bocca a Femina Morta

u Capu u Tarraghju da a Bocca u Partusellu

       
       

 

summariu

 

6) u Capu Suariccione

 

u prima pianu u Capu Suariccione (1433 m), daretu u Capu di Melu (1562 m)

u Capu Suariccione (1433 m) da sopr' e Pasturecce

   

   
       
       

 

 

summariu

 

7) u Capu di Melu

 

u Capu di Melu (1562 m) da l'ingiru di Cristinacce

manca u Capu di Melu, dritta u Capu a Rughja (1712 m)

   

   

 

 

summariu

 

8) u Capu a Rughja

 

u Capu a Rughja (1712 m) da a pista di u Saltu

u Capu a Rughja da u Capu di Verghju

u Capu a Rughja da a Bocca a Manuella

 

 

 

summariu

 

9) u Capu l'Acella o Capu Sant'Anghjulu

 

u Capu l'Acella  (1273 m, chjamatu Capu Sant'Anghiulu annant' e carte di l'IGN), da a Bocca Seve

u Capu l'Acella (o Capu Sant'Agnulu) da Pianu Mai

u Capu l'Acella (o Capu Sant'Agnulu) da a pista di sopr' Marignana

manca u Capu di u Vitullu, eppo' u Capu d'Ortu, dritta u Capu a Scalella (1480 m)

       
       

 

summariu

 

10 ) i Tr Signori

 

e Tr Signore da Portu

e Tr Signore l'annutt da e Conche

   

   
       
       

 

 

summariu

 

11) u Capu a Ghjallichiccia

 

u Capu a Ghjallichiccia (1619 m),  u Capu u Celu (1586 m) u Capu di Chjuvalle (1587 m). u prima pianu, i Cascioni

e Tr Signore da ingir' a Piana

   

   

 

summariu

 

12) i Cascioni

 

i Cascioni da a Spilonca (da manca dritta : 972 m, 994 m, 1091 m)

     

     

 

summariu

 

13) u Capu d'Ota

 

u Capu d'Ota (890 m) da a Spilonca

     

     

 

summariu

 

14) u Capu a Cuccula

 

u Capu a Cuccula (2049 m) da Evisa

u Capu a Cuccula da a furesta d'Aitone

a Punta e Incricche u Capu a Cuccula da a sarra ch ci cunduce (in fondu, s'avvede Marignana u Golfu di Saone. Sottu ci h u vallone di Casterica)

u Capu a Cuccula a Punta e Incricche (2057 m) dritta da Aitone

       
       

 

summariu

 

15) a Punta e Incricche

 

a Punta e Incricche (2057 m) da a Bocca Verghju

Punta e Incricche

   

   

 

summariu

 

16) u Monte Sanincu a Punta u Castillacciu

 

u Monte Sanincu a Punta u Castillacciu da e Calanche

i listessi monti da a Piana, c Vistale u prima pianu

a Punta u Castillacciu da a Bocca a Croce

 

 

 

summariu

 

17) a Cimatella

 

a Cimatella da a pista di sopr' Marignana, l'annutt

     

     

 

summariu

 

18) u Pinzolu

u Pinzolu (996 m, senza nome annant' e carte IGN) da Marignana

u Pinzolu (996 m) da e Conche, c u paese di Cristinacce manca, a Cimatella in fondu

   

   

 

summariu