4) a furesta di a Piana

 

 

 

 

H una furesta ch una parte ne h cummunale l'altra tarrituriale, u pi cumposta di pini marittimi.

 

a furesta di a Piana

pini marittimi

altra vista di a furesta c u Capu Sanincu in fondu

sempre pini marittimi

in la furesta di a Piana

una strada in la furesta di a Piana

pini in furesta

sempre pini marittimi

       
       

 

 

Vult